Молитвени наряди

7 август
2017
Молитвен наряд за 07 август 2017 г., ЛДШ Рила

Сутрешен наряд 1. Песента "Вътрешният глас на Бога"2. Молитва на Царството3. Беседата "Човекът на новото" Беседа: "Човекът на новото", държана на 19 юли 1931 г., 5 ч. Сега ще прочета 20-а глава от Евангелието от Йоана. Каквото да се говори на хорат...

Виж повече
6 август
2017
Молитвен наряд за 06 август 2017 г., ЛДШ Рила

СУТРИН Песен: "В начало бе словото" Псалм 103 Молитва на свещенната чистота Беседа: "Ден на Божията работа", държана на 16 юли 1931 г., 5 ч. Песен:"Благославяй" Молитва: "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ми дал и си ме научил, благодаря Ти, Бо...

Виж повече
5 август
2017
Молитвен наряд за 05 август 2017 г., ЛДШ Рила

СУТРИН   1. Песен: "Бог е любов" 2. Добрата молитва 3. 23 псалом 4. Беседа: "Ден на Доброто", държана на 14 юли 1931 г., 8 ч. 5. Песен: "Вехади" 6. Молитва на благодарността 7. Формула: "Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му бла...

Виж повече
4 август
2017
Молитвен наряд за 04 август 2017 г., ЛДШ Рила

04.08.2017 г. Сутрин: Песен: "Венир Бенир" Молитва на Благодарността Псалм 117 Песен: "Махар Бену Аба" Беседа: "Старите накити", държана на 13 юли 1921 г., 5 ч. Съвременните хора трябва да се пазят от една слабост – от свещения мързел. Срещате някой ...

Виж повече
3 август
2017
Молитвен наряд за 03 август 2017 г., ЛДШ Рила

СУТРИН Песен: "Той иде" Утринна молитва на ученика Беседа: "Симон Петър", държана на 12 юли 1931 г., Петровден, 18 ч. "Песен на зората" Молитва "Отче наш" Формула на ученика, 1 път   Симон Петър държана на 12 юли 1931 г., Петровден, 18 ч. „И отго...

Виж повече
2 август
2017
Молитвен наряд за 02 август 2017 г., ЛДШ Рила

СУТРИН 1. Песен: "Бог е Любов" 2. Красивата молитва 3. Беседа: "Идеалът на човека", държана на 12 юли 1931 г., Петровден, 10 ч. 4. Песен: "Кажи ми ти Истината" 5. Песен: "До ще ден" 6. Песен: "Мисли, право мисли" 7. Формула: "Верен, истинен, юист и б...

Виж повече
1 август
2017
Молитвен наряд за 01 август 2017 г., ЛДШ Рила

СУТРИН Песен: "Духът Божи" Добрата молитва Беседа: "Любов към Бога", държана на 12 юли 1931 г., Петровден, 5 ч. Формула: "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, ние сме Добро ние сме Истина", 3 пъти   Любов към Бога държана на 12 юли 1931 г., Петровден, 5 ч. На...

Виж повече
12 юли
2017
МОЛИТВЕН НАРЯД ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА УЧИТЕЛЯ

    Песен: „Поздрав на Учителя“ (Благословен от Бога ти...) Добрата молитва Песен: „Духът Божи” Молитва на благодарността Формула: „Отче, Господи на Любовта, слез и се всели в нашите сърца, за да изпълним Твоята воля! За да бъдем едно с Тебе.”- 1 път...

Виж повече
1 юли
2017
ВЕРИЖЕН ПОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКА И ДУХОВНА ПОДГОТОВКА ЗА ЛЯТНАТА ДУХОВНА ШКОЛА НА РИЛА

  Наближава времето за верижния пост, който от няколко години правим преди Лятната духовна школа на Рила. Учителя е препоръчвал да се пости няколко дни след новолунието за придобиване на някои положителни качества. С този колективен пост нека си зало...

Виж повече
30 април
2017
НАРЯД ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ НА ДЕЛОТО БОЖИЕ

На Общото събрание през март месец в Стара Загора, брат Станчо Въжаров предложи на няколко пъти през годината да направим "Наряд за преуспяване на делото Божие", който да се изпълнява на няколко възлови места в България (Арбанаси, Айтос, Сините камъ...

Виж повече