Видин de

Ръководител: Снежанка Гечева
 
e-mail: sn.gecheva@abv.bg
 
Паневритмия
22.03 - 22.09: Южно от крепостта “Баба Вида” в Градския парк, рано сутрин
de