Състави на постоянните и временни комисии de

КРК (КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ)

Председател:

Радко Колибанеков

Членове:

Мария Атанасова

Вероника Цанева

 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председател:

Галина Герасимова 

Членове:

Иван Джеджев

Спаска Миховска

Соня Митева

Стела Рускова

Християна Йорданова

 

КОМИСИЯ МУЗИКА

Председател:

Петър Ганев

Членове:

Петю Цанов

Ина Дойнова

Искра Рачева

Георги Стойчев

Пламена Гиргинова

 

ПАНЕВРИТМИЯ

Председател:

Светла Балтова 

Членове:

Николай Конакчиев

Йоанна Стратева 

Ясен Даскалов

Атанас Атанасов 

Вяра Наумова

Надя Табакова 

Снежанка Гечева

Живко Стоилов

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКА)

Атанас Атанасов 

Слав Славов

Светла Славова

Жана Кръстева

Соня Митева

Ясен Даскалов

Георги Георгиев

Ива Янчева

Надя Табакова

Зоя Симеонова

Лидия Линдова

Георги Христов

Светла Панайотова

Гинка Захариева

 

КОМИСИЯ ЛДШ РИЛА

Председател:

Николай Конакчиев

Членове:

Слав Славов

Ива Янчева

Атанас Атанасов

Христо Ташев

Данчо Пандулчев

Станчо Станчев

 

СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Председател:

Николай Конакчиев

Членове:

Андрей Грива

Ангел Запрянов

Вяра Стефанова

Стоян Колев

Христо Коларов

Иван Иванов

Станчо Станчев

 

МЯСТОТО НА УЧИТЕЛЯ

Председател:

Елена Андреева 

Членове:

Цанка Петрова 

Румяна Ковачева

 

СОЦИАЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Димитринка Ценова  

Членове:

Боян Арабаджиев

Емил Кръстев

Цанка Петрова

Петкана Георгиева

Вяра Стефанова

 

Наталия Яцевич

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИВИ:

Людмила Димитрова

Величка Драганова

 

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

Председател:

Галина Герасимова

Членове:

Ивелина Елмазова

Ивайло Станев

Светла Нейкова

Радислав Кондаков

Мария Ташева

Зоя Симеонова

Петър Ганев

Борислава Богданова

de