Общество Бяло Братство - контакти

Центърът на Общество Бяло Братство се намира в София, кв. Изгрев, ул. "Ген. Щерю Атанасов" 2 

Председател: Слав Славов 0896669767

Зам. председател: Ефросина Ангелова 

Секретар: Светла Нейкова 0893500483; 0897847650

Връзки с обществеността: Андрей Грива 0897847646

e-mail: bialo.bratstvo@gmail.com

 

Пълен състав на Управителният съвет на ОбББ

Пълен състав на постоянните и временни комисии

 

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/BialoBratstvo