1864 – 1887 Семейство, първи години, образование в България de

 

Семейство

29 юни 1864 г. (11 юли нов стил) се ражда Петър Константинов Дънов на Петровден, в с. Хадърча (днес с. Николаевка), Варненско. Той е трето дете в семейството на поп Константин А. Дъновски (1830 - 1918) и Добра (ок. 1840 -ок.1883), дъщеря на чорбаджи Атанас Георгиев (ок.1805 - 1865). По-големи от него са сестра му Мария (1858 - 1940) и брат му Атанас (ок.1862 - 1912).

 

01.1 

Поп К. Дъновски със съпругата си Добра и децата си Мария и Атанас
03_1
Поп Константин Дъновски


Образование

1871 - 1877 Вероятно през този период Петър Дънов получава основното си образование в родното си село Хадърча.

03.1

Родната къща в с. Николаевка

 

1879 - 1884 Учи във  Варненската гимназия.

1885 - 1887 Петър Дънов продължава образованието си в методисткото Американско Научно-богословско училище в Свищов (Methodist Episcopal School of Theology end Sciense). 

4

Сградата на Научно-богословското училище в гр. Свищов


24 юни 1887 г.
Петър Дънов получава „Атестат“ за завършен пълен петгодишен курс на Американското Научно-богословско училище в Свищов.

20

 

1886 г., лятото пише обяснение за духовното си обръщане. То е публикувано в американско методистко списание в статия на директора на училището  И.С.Лад (John S. Ladd (1852 - 1912)), озаглавена „Български методистки проповедници“. Статията, която е вид отчет на директора Лад,  започва с обяснението за шестимата млади хора от снимката, поместена в началото й. Лад пояснява, че седналите на първия ред са току-що дипломиралите се на 7 юли 1886 г. четирима ученици от първия випуск на Методисткото богословско училище в Свищов, а правите от втория ред (Петър Дънов и Христо Бъчваров) вероятно ще се дипломират през следващата 1887г.  Авторът дава кратки сведения за всеки от присъстващите на снимката, както и техните лични причини, поради които се обучават за проповедници. По време на продължителното боледуване в него настъпва преломно духовно обръщане – обещава си „да следва Христа“.

 

18

Снимката, публикувана в статията на американското методистко списание. Петър Дънов е на втория ред вдясно.

 

Личното обяснение на Петър К. Дънов:

“Зная две причини, които ме доведоха до обръщането. Първата причина беше четенето на религиозни книги, а втората беше заболяване, което ми помогна да се посветя изцяло на Христос.

Докато бях още млад, аз чувствах сила, работеща вътре в мен, която ме водеше към цел, която тогава не можех да разбера. Баща ми имаше няколко религиозни книги, които ми четеше. Чувствах се твърде нещастен, но не следвах истината. През 1880 г. баща ми ме изпрати в гимназията във Варна. През петте години, които прекарах там,  постоянно усещах  вътрешна борба между добро и зло. Често ходех и разговарях с някои от братята относно истината, но моето закоравяло  сърце не следваше  Христос.

Тогава бях в твърде окаяно състояние, но Христос ми помогна. Връхлетя  ме болест, която ме доведе почти до прага на смъртта. Когато се почуствах толкова  безпомощен и си мислех, че скоро ще се явя пред Бога, аз реших да следвам Христос и със сълзи на очи молих за опрощение на греховете си. Скоро след това здравето ми се възстанови. Моето желание е да принадлежа завинаги на Христос и да свидетелствам за Него.”

 

 

Проповедник и учител в Хотанца

1887 - 1888 Атестатът му е заверен от ръководителя на  Методистката мисия в Русе  Е. Ф. Лансбъри, за да му се признаят правата на методистки проповедник. Мисията изпраща Петър Дънов в с. Хотанца, Русенско за проповедник и учител в Евангелското първоначално училище, където  той работи една учебна година - 1887 - 1888 г. Петър Дънов е първият евагелски учител и първият евангелски проповедник  в с. Хотанца.

 

Продължава - 1888 - 1894 Следване в Америка

 

de