Фестивал "Седемте съзвучия" de

Второ издание на Фестивала "Седемте съзвучия"
СЕДЕМТЕ ДУХОВЕ, СЕДЕМТЕ СЪЗВУЧИЯ, СЕДЕМТЕ ЛЪЧА, В ПЪЛНОТА НА БОЖИЕТО ЕДИНСТВО