Вижте Паневритмията

Слънчеви лъчи
Слънчеви лъчи
Пентаграм
Пентаграм