Квадрат

Слънцето грей,

трепти зората от живот и любов.

Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи.

Всичко днес пей,

всичко днес сладкогласно пей

за Божий ден,

за новий светъл Божи ден

за радост нова,

що в сърцата ни безспирно лей.