Бургас

Ръководител: Ангел Запрянов
 
 
Паневритмия: 
22.03 - 22.09: Морската градина до ЦУРКА, рано сутрин, всеки ден