Посещение на Х.Р. Манек в България

За дата: 
11.07.2009 - 15.07.2009

Х.Р. Манек ще посети нашата страна и ще изнесе няколко лекции за своя метод за лечение чрез слънчева светлина и “слънчево хранене”.

 

Програма

Варна 10 Юли, 20:30 Среща - Лекция в братската градина във Варна
Варна 11 Юли, 17:00 Лекция в зала “Атриум”, ул. “Братя Миладинови” 24  /на центъра/
Велико Търново 12 Юли, 19:00 Голямата зала на общината /сутринта на 13 юли ще има практикум при изгрев слънце, мястото и часа ще бъдат обявени на лекцията предния ден/
Пловдив 13 Юли, 18:00 Лекция във Военен клуб /центъра/
Пловдив 14 Юли, 5:45 Практикум с Х.Р. Манек на тепе “Бунарджика” /сборен пункт 5.30 ч. в градинката при паметника на В. Левски в подножието на хълма/
Пловдив 14 юли,  10.00 Лекция в Съюза на учените /Старият град/
София 15 юли,  18:00 Национален музей “Земята и хората”

 

Вход свободен. Х.Р. Манек пътува и споделя своето знание свободно. Това става възможно благодарение на даренията от доброжелатели и симпатизанти. Всеки който желае да се включи в инициативата може да го направи на място или на следната банкова сметка

Централна Кооперативна Банка,  BIC - CECBBGSF, IBAN - BG19 CECB 9790 1025 5110 01

Организаторите запазват правото си на промени на програмата

Телефон за контакти: 0882 629115,  Ж. Стоилов

 hrm06-int

Хира Ратан Манек е роден на 12 септември 1937 год. в Бодхавад, Индия. Работи върху метода си в продължение на 3 години. Техниката, която предлага не е нова за света, напротив, това е стар метод /„тратак”, концентрация върху слънцето/ практикуван по всички части на света – древен Египет, Гърция, Индия, Америка. /Бихме могли да добавим и България в лицето на древните орфисти и богомили/. От юни 1995 год. Хира Р. Манек живее само на слънчева енергия и вода. Понякога ако обстоятелствата налагат приема чай, кафе или цвик от мляко. Досега е имал 2 периода на строг пост през които е бил наблюдаван от няколко екипа учени и лекари. 

От тогава Манек пътува по света и изнася лекции и интервюта, преподава своя метод на хора заинтересувани от използването на слънчевата светлина за лечение и като енергиен източник. В момента има много „центрове за слънчево лечение” по света както и много практикуващи от цял свят по неговата методика за гледане на слънцето.

 

 

…Всичко е светлина. Ако ти можеш да сгъстиш светлината, ще имаш храна… Хиляди години могат да минат, но хората ще се хранят със светлина и това ще бъде един голям успех. Аз мисля, че едва след 2100 години може да се създадат условия, да се храни човек със светлина…
/Учителя Петър Дънов, „Живият хляб” 1932-33г./

 

Други статии, свързани с темата: