28

28

Снимка от въздуха на фотографа Александър Иванов