Печатни издания

Вестник "Братски живот"
 
 

Месечно издание на Общество Бяло Братство.
Редакционна колегия:
Ивелина Елмазова
Соня Митева
Евгени Иванов
Адрес на редакцията:
5300 Габрово, ул.Прохлада 11
tel: 066 854298, 0888 228720, 0897 847645
 

 


Списание "Житно зърно" 
 

 

Издание на Общество Бяло Братство. Продължител на списание „Житно зърно“ излизало от 1924 до 1944 г., основано от ученици и последователи на Учителя Петър Дънов. Списанието съдържа избрани беседи от Учителя, статии обхващащи широки области от съвременното езотерично знание като астрология, нумерология и др. В него ще намерите материали, посветени на сродни духовни течения като есеите, розенкройцерите, учението на Рудолф Щайнер, както и на българската духовност и проявленията й през вековете. В него ще намерите и практични съвети, правила зa хранене, дихателни пракрики, въпроси от предродовото обучение на майката и детето. Във всеки брой е отделено място и за изкуство.
 
Редакционна колегия:
Георги Стойчев
Мария Кисова, д.ф.н.
д-р Светла Балтова
Татяна Йорданова
Живко Стоилов
Адрес на редакцията:
Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански“ 5 А
tel 032 235 080
 
 

Детско списание "Изворче"
 
 
Изворче е списание за деца, насочено предимно към предучилищна и първоначална училищна възрастови групи. В него ще намерите материали, даващи знания за природата и учещи децата на любов и уважение към нея; приказки – за деца и от деца; забавни игри. Една голяма част от материалите са писани от деца, списанието се радва на добра обратна връзка в стремежа си да стимулира детското творчество.

 

Списанието излиза четири пъти в годината, на цена 2 лв, възможен е абонамент.
 
Редакционна колегия:
Мария Атанасова, Светла Балтова, Живко Стоилов, Мария
Ангелова, Милена Бочукова, Татяна Йорданова, Севлия
Тодорова, Мария Кисова.