Разпределение на текстовете

Тук е списъка с текстовете, които трябва да подготвим. Всеки който започва работа по даден текст ще се отбелязва самостоятелно чрез редакция на тази статия и вписване на името си. Нормално и дори нужно е по дадена тема да бъдат предлагани повече от един текст. В тези случаи главният координатир на проекта - Иван - ще даде мнението си как да бъдат ползвани наличните варианти.

1. ОББ: същност и цели Васил (Готово)
2. Работни комисии Иван (Готово)
3. Братски групи в България Иван (Готово)
4. Братска общност в широк смисъл Васил (работи се)
5. Уводна част към Новото учение (кратка)
Васил (готово)
6. Ученици (историческа справка) Иван (работи се)
7. Биографични филми  
8. Молитвата (+ формули, + упражнения за мисълта и т.н.) Димо ?
9. Музика от Учителя  
10. Ролята на Слънцето  Мирослав ?
11. Здраве: Правилно хранене  
12. Здраве: Физически упражнения (дишане, 6-тте, 21,...вариант: тук)  Димо ?
13. Влиянието на планините. Рила – свещена обител.  
14. Паневритмия (вариант:тук и тук)  
15. Традиционни за ОББ духовни празници  
16. Традиционни братски събори  
17. Сродни сайтове  
18. Духовни мостове Димо
 19. Уводна част към НУ - детайлна (основни акценти)  Васил (Готово)