Б. Боев. Използване на слънчевата енергия

Празнувахме пролетното равноденствие и на общия обед един брат запита: "Знаем, че от 22 Март се усилва приливът на слънчева енергия и прана. Как можем да използваме по-добре този прилив на Живот?"
 
Посрещането на слънчевия изгрев и Паневритмията не са култ, те са почерпване на енергия от Природата. По-висшите слънчеви енергии човек не може винаги да възприеме. Има методи за възприемането им. За някои енергии човек няма сетива и вследствие на това остават непознати. Благоприятни условия за възприемането на слънчевите енергии имасутрин. Тогава атмосферата и хората са тихи и енергията се предава по едн хармоничен начин. Щом слунцето изгрее, всичко се пробужда и започва своята дейност, тогава се образуват ред вълнения и цялата атмосфера се раздвижва.
 
При изгрев слънце слънчевите лъчи урегулират нервната система. Ако си умен и обичаш Бога, Слънцето ще те грее по-добре, ще бъдеш по-възприемчив към известни слънчеви енергии, докато безлюбието съставя едно препятствие в това отношение. За да приемем от Слънцето това, което то дава, трябва да имаме отношение към него - не само като към физическо тяло, но и към Съществата, които го населяват, и да се свържем с тяхното съзнание. Ако човек една година, ден след ден, непрекъснато посреща зазоряването и изгрева така, както трябва, независимо дали времето е ясно, облачно, дъждовно или с виелици и бури, той може да стане гениален.
 
Слънчевите лъчи са живи мисли на Напредналите същества. Те поддържат нашия живот. За лечение трябва да се напечеш на слънце преди обед. Обаче съзнанието ти трябва да е будно, концентрирано, и да мислиш, че тези лъчи са живи мисли. Тогава ще ги използваш и всичко отрицателно - болести, състояния - ще изпъдиш навън. Когато се печеш на слънце, не бива да заспиваш, иначе поглъщаш отрицателни енергии. В пространството между Земята и Слънцето има трабсформаторни кръгове, които трансформират светлина. Някой казва "Опече ме слънцето!" и бяга; чакай, че здравето ти зависи от него, ти си излязъл на обед, а трябваше да използваш сътрешната светлина.
 
Когато има облаци, слънчевите лъчи преминават през тях и е съвсем достатъчно. Щом чрез съзнанието си ги привлечете, вие ще почувствате ултравиолетовите лъчи. От голямо значение е гръбнакът да се препича на слънце. В областта на гръбначния стълб има мазнини, които се натрупват и запушват каналите, през които минават нервите. Те притискат нервите и тогава по тях не мнава пълноценно енергията и това се отразява върху всички органи. А когато се напича гръбнакът, каналите се отпушват и по нервите може да тече енергия. Много болести се дължат на това запушване на каналите.
 
В София има дисхарминични мисли, които образуват над града една аура с неправилен ритъм. От Слънцето слизат правилни, ритмични и хармонични енергии, но тук ние им въздействаме със своите мисли.  Слънчевите енергии, когато минат през тази среда, изгубват своята ритмичност на правилни трептения. И затова колкото на по-високо място се изкачва човек, за да приеме слънчева енергия, толкова по-правилна  и ритмична ще бъде тя.
 
Боян Боев
Източник:
  • Б. Боев, Акордиране на човешката душа, Т.2, С., 2000, Издателство Бяло Братство