Влияние на Слънцето

Слунцето вблизък план.Снимка: Хр. Ватев.
Посрещането на слънчевия изгрев и Паневритмията не са култ, те са почерпване на енергия от Природата. По-висшите слънчеви енергии човек не може винаги да възприеме. Благоприятни условия за възприемането на слънчевите енергии има сутрин. Тогава атмосферата и хората са тихи и енергията се предава по едн хармоничен начин. Щом слунцето изгрее, всичко се пробужда и започва своята дейност, тогава се образуват ред вълнения и цялата атмосфера се раздвижва.   
За да приемем от Слънцето това, което то дава, трябва да имаме отношение към него - не само като към физическо тяло, но и към Съществата, които го населяват, и да се свържем с тяхното съзнание. Ако човек една година, ден след ден, непрекъснато посреща зазоряването и изгрева така, както трябва, независимо дали времето е ясно, облачно, дъждовно или с виелици и бури, той може да стане гениален.   
В София има дисхарминични мисли, които образуват над града една аура с неправилен ритъм. От Слънцето слизат правилни, ритмични и хармонични енергии, но тук ние им въздействаме със своите мисли.  Слънчевите енергии, когато минат през тази среда, изгубват своята ритмичност на правилни трептения. И затова колкото на по-високо място се изкачва човек, за да приеме слънчева енергия, толкова по-правилна  и ритмична ще бъде тя.  
Сутринта при изгрев Земята е най-отрицателна, т.е. приема най-много. Този факт е от извънредно голяма важност, за да се оцени значението на изгрева. Трябва да имаме предвид следния закон: Ние сме част от земния организъм и затова когато земният организъм приема, и човешкият организъм приема; и обратно – когато Земята дава, и човек дава. Затова именно най-силно действащи са първите слънчеви лъчи. Тогава и човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Сутринта имаме всякога повече прана, или жизнена енергия, отколкото на обяд. Тогава живият организъм поглъща най-много и най-мощни положителни енергии (прана). Първите слънчеви лъчи (при изгрев) са най-активни; тогава Слънцето е в апогея на своята дейност.  Посрещане на изгрева на Слънцето. Снимка: Хр. Ватев.
Един час преди изгрева на Слънцето неговата енергия има психическо влияние върху клетките на тялото – обновява тяхната енергия и създава нов импулс за работа у тях. Преди изгрев лъчите, които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху мозъка. Във време на изгрева лъчите на Слънцето, които идват по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност. А колкото наближава към пладне, същите лъчи имат влияние върху стомашната (храносмилателната) система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна: преди изгрев Слънце – за подобрение на мозъчната нервна система; при изгрев Слънце за уякчаване на дихателната система, а от 9-12 часа – за уякчаване на стомаха, т.е. през това време от деня слънчевите лъчи произвеждат целебно действие на болния стомах. А след обяд, изобщо, слънчевата енергия има малки целебни резултати... Не е слънчевата топлина главният лечебен фактор, а други по-високи енергии, които можем да наречем прана (жизнена енергия), а към тях Земята е по-възприемчива сутринта.2

 

 

 

Източници:
1. Б. Боев, Акордиране на човешката душа, Т.2, С., 2000, Издателство Бяло Братство
2. В царството на живата природа (сборник статии), 1933 г. // Влиянието на слънчевата енергия.
 
Фото: Христо Ватев