Музика

  • Музиката е цяла наука и иде от един специален свят. За да изпееш нещо както трябва, трябва да заживееш в света на музиката и тогава всички задачи в живота ти ще бъдат разрешени. Ако един човек живее музикално, това не може да не се отрази върху неговият физически живот, върху неговото лице и прочее. Музиката трябва да се разглежда като един метод за служене на Бога. Здравка Баръмова, Концерт в зала "България" по случай 140 години от рождението на Учителя
  • Песните, които съм дал, имат магическо въздействие и трябва да се учат в това направление. У човека е всичката сила, но той не знае как да я употребява. Бог ни е дал всички възможности да се освободим от неприятностите на живота, но ние не знаем как да постигнем това. Пеят ли хората добре, ще се поправи светът. 
  • Всеки плод си има своите музикални трептения, но за да ги възприемем, трябва да участва свръхсъзнанието ни. От всяко цвете излиза специална музика, даже музиката, която излиза от различните му части, е различна. Когато цветето цъфти, когато Слънцето изгрява, когато пролетта идва, това е все нотата "сол". Ще дойде време, когато ще слушате музиката на Природата.. Нейните вълни са много фини, нежни и трябва да бъдем твърде чувствителни, за да можем да ги възприемем. Ако бъдем спокойни и се вслушваме, постепенно ще развием в нас този усет и тогава ще чуем музиката всред природата. Всякопомръдване на листенцата, на тревите звучи музикално, но зад тази музика от шумолене има друга музика, която се долавя чрез яснослушане. Ако живеете с Любов, вие ще чувате навред такава симфония, каквато никога не сте слушали. Тогава всички неща, всички явления ще придобият за вас дълбок смисъл. 
  • Когато дойдоха Ангелите при раждането на Христа, нали пееха? Музиката отбелязва вече една нова епоха на спасение. Музикантът трябва да носи в своето съзнание музиката, която е горе, в Невидимия свят, и да я свали долу. Музикалната творба не е само от едно музикално лице. Хиляди разумни велики същества са работили чрез разни музиканти върху музиката. Големите музиканти - Бах, Бетовен, Моцарт - са чули горе това, което са композирали. В музиката работят възвишени, напреднали същества. Концерт във Варненската опера с диригент Георги Стратев, март 2008 год.
  • Пеенето е външен израз на Любовта. Някой когато пее, всички мъчнотии се стопяват. Хармонията на сверите е мировата музика, чрез която слизат към нас Любовта, Мирът и Радостта. Всичко е музика. Новтаа музика, която иде, ще събуди във вас Вярата, друго музикално парче ще събуди Любовта, трето музикално парче - милосърдието. Но музикантът, за да може да предаде новата музика, трябва да има преживявания на тези качества - Вяра, Любов, Милосърдие. Иначе не може да ги предаде чрез музиката. 
  • Българинът е бил доста музикален, но го е сполетяла една еволюционна криза. От там насетне се е разочаровал и си е казал: "не си струва да се пее". Българите са загубили музикалността си, понеже са се вглъбили в материалния живот и едва сега започват да пеят отново. Българинът е повече замислен. Напоследък забелязвам голям подем в българският музикален живот. Българите минават вече за музиканти. Чрез музиката България подобрява положението си.
 
 
 
Източник:
  • Б. Боев, Акордиране на човешката душа, Т.2, С., 2000, Издателство Бяло Братство
  • Фото: bialobratstvo.info, концерти с музика от Учителя
Още статии по темата: