Молитва

Рила, Молитвен връх.

Молитва 1

 

  • Молитвата е усилие за човешката душа, да бъде свързана постоянно с Бога. 
  • Достатъчно е човек да отправи ума си към мястото на Бога, за да приеме част от общото благо. 
  • Като станеш сутринта, най-първо мисли за Божествения свят, за разумния свят, дето няма никакви противоречиея. Той се намира горе на главата. Изпрати кръв нагоре там. След това започни да мислиш за онзи умствен свят, дето всички учени хора са концентрирали ума си. 
  • Ако вие не мислите дълго време за Бога, не може да имате постижение. 
  • Когато влезеш в скришната си стаичка, в стаята на своя ум, остави своите обикновени безпокойства и тревоги, не ги внасяй в къщата на своя вътрешен живот. 
  • И както в този свят имаме нужда да подобрим дишането си чрез изкуствени методи, така и в Душевния свят има нужда да правим молитва.
  • Някои казват, че човешкото сърдце било развалено и следователно няма какво да се пази. То е така, но когато един човек се обърне към Бога, неговото сърдце се обновява.
  • Примирете се с Бога, нищо повече.
Размишление. Свещеният час2
  • Всеки от вас, който иска да бъде ученик, нека си определи един свещен час за работа. Този свещен час може да бъде или сутринен, или следобеден, или вечерен. През това определено време прекарвайте в дълбоко размишление, за да се справяте с всички мъчнотии, които ви се изпречват на пътя. Като премине този час на размишление, трябва да се почувствате окуражени, опреснени, с чисто сърце, за да можете с нови сили да прекарате останалото време от деня.
  • За всеки ученик има по един определен свещен час. Този час може да е един и същ за няколко ученика. Когато попаднете в този час, в ума на всеки едного от вас ще дойде някоя велика мисъл или някое възвишено чувство – изобщо във вас ще дойде едно просветление.
 
Източници:
 
 
Други статии, свързани с темата:

 

 

 

Библиотека Свободен достъп до литература в електронен формат