05

05

Шесто и пето езера - "Сърцето" и "Бъбрека"