03

03

Езеро "Близнаците", над "Вътрешния Близнак"