Нов курс за преподаватели по паневритмия

За дата: 
29.09.2016 - 12.11.2016
Комисията по паневритмия към Духовно общество Бяло Братство обявява нов курс за преподаватели по паневритмия.
 
Курсът ще започне на 12 ноември в Пловдив и ще се провежда под формата на двудневни семинари, с честота през месец, в рамките на 16 месеца. 
В курса ще се изучават: движенията в детайли, пластика на движение, философска основа и история на паневритмията, музика - теория и практика, методика на преподаване, психология и работа с група, анатомия и физиология.  
 
Изисквания към желаещите;
- да са практикували паневритмия най-малко три години до началото на курса.
- да споделят и следват духовните принципи в Учението на Бялото Братство.
 
Срок за записване до 15 октомври.
 
Записвания при членовете на комисията по паневритмия: Николай Конакчиев - pravda036@abv.bg, Светла Балтова - svetlabaltova@abv.bg , Живко Стоилов - zhivko.stoilov@gmail.com, Йоана Стратева - istrateva@yahoo.com, Надя Табакова - daga7@abv.bg, Снежанка Гечева - sn.gecheva@abv.bg, Ясен Даскалов - cpjas@abv.bg, Атанас Атанасов - aa_borovo@abv.bg
 
Комисия "Паневритмия"