Наряди за 20 и 21 август 2016

За дата: 
20.08.2016 - 21.08.2016

Любезни братя и сестри, на 20 и 21 август в София наряда ще се проведе на Мястото на Учителя от 6.30. Паневритмията и двата дни ще е на ТВ кулата от 8ч.

 

20 август

 

Сутрешен наряд

1. Песента "Бог е Любов"

2. Молитва на Духа

3. Беседата "Носител на Божиите мисли", 19.08.1930

4. Песента "Отче наш"

5. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел да ме научи как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие. Амин"

6. Формулата "Да осветяваме Името Божие, да търсим Царството Божие и Правдата Негова и да изпълним Волята Божия!"

 

Вечерен наряд

1. Песента "Вечер, сутрин"

2. Красивата молитва

3. Песента "Благословен Господ"

4. Формулата "Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина. Няма правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда. Няма добродетел като Божията Добродетел, само Божията Добродетел е Добродетел. Няма слава като Христовата Слава, само Христовата Слава е Слава Божия. Няма сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия."

5. Песента "Вътрешният глас на Бога"

6. Господнята молитва

7. Песента на Учителя

8. Формулата на Братството

 

21 август

 

Сутрешен наряд

1. Песента "В начало бе Словото"

2. Красивата молитва

3. Формула: "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини", 3 пъти

4. Беседа "Познава гласа Му", 20.08.1930 г.

5. Песента "Вехади"

6. Формулата "Божуят дух, Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя", 3 пъти

7. Поздрав на Братството

 

Вечерен наряд

1. Песента "Духът Божи"

2. Молитва "Пътят на живота"

3. 23 псалм

4. Песента "Аум"

5. 133 псалм

6. Молитва "Отче наш"

7. Поздрав на Братството