Празничен наряд за 19 август

За дата: 
19.08.2016

Празничен наряд за 19 август 

 
Сутрешен наряд
1. Песента "Вехади"
2. Молитва на Благодарността
3. Песента "Аум"
4. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)
5. Прочит от Евангелията:
     - Матей, 1:18-25
     - Марк, 8:34-36
     - Лука, 6:27-38
     - Йоан, 12:24-26
6. Песента "Духът Божий"
7. Беседата "Виждане и съзнаване", 19.08.1930 г.
8. Молитва на свещената чистота
9. Формулата "Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила."
 
Вечерен наряд
1. Добрата молитва
2. Песента "Фир фюр фен"
3. Формулата "Бог е Светлина, Ангелите са топлина, Всичките човеци са добрина, Бог в мен е светлина, Духът ми е топлина, Аз съм добрина, Моята душа е добрина"
4. Песента "Махар Бену Аба"
5. Молитва на Братството

6. Формулата "Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов (3 пъти)

(В София нарядът започва в 6.30 ч. на Градината на Учителя, Паневритмията започва в 8 ч. на мястото до Телевизионната кула)