БЕСЕДИ за ЛДШ Рила от 21 юли 2016 до 26 август 2016

За дата: 
21.07.2016 - 26.08.2016

БЕСЕДИ за ЛДШ Рила от 21 юли 2016 до 26 август 2016 

 

Работна група

от“Мировата Любов”, съборни беседи 1919-1921

21.07.2016 - Разбиране и прилагане, 20 август 1919 г.

22.07.2016 - Правият път, 20 август 1919 г.

23.07.2016 - Живот вечен, 22 август 1919 г.

24.07.2016 - Път, Истина и Живот, 19 август 1920 г.

от“Абсолютната Истина”, утринно слово 1930-1932

25.07.2016 - Абсолютната Истина, 21.09.1930

26.07.2016 - Вътрешна свобода, 28.09.1930

27.07.2016 - Божествени състояния, 9.11.1930

28.07.2016 - Важността на размишлението, 7.12.1930

29.07.2016 - Здрава основа, 4.01.1931

30.07.2016 - Отношение към Бога, 01.02.1931

31.07.2016 - Първичната храна, 1.03.1931

 

ЛДШ

от“Абсолютната Истина”, утринно слово 1930-1932

01.08.2016 -  Истински поклонници, 29.03.1931

02.08.2016 - Път на вътрешно разбиране, 26.04.1931

03.08.2016 - Здрави слуги и здрави господари, 24.05.1931

04.08.2016 - Мистично разбиране, 21.06.1931

05.08.2016 - Обич и знание, 8.05.1932

06.08.2016 - Двете страни на света, 22.05.1932

07.08.2016 - Постоянна благодарност, 29.05.1932

08.08.2016 - Малкото добро и малкото зло, 19.06.1932

09.08.2016 - Добрата Воля Божия, 26.06,1932

от Рилски беседи 1930г., намират се в томчето “Пътят на ученика”, на ИББ

10.08.2016 - Абсолютната чистота, 21.08.1929

11.08.2016 - Интуиция, 23.07.1930 

12.08.2016 - Скришната стаичка, 30.07.1930

13.08.2016 - На езерата, 01.08.1930

14.08.2016 - Задължително право, 06.08.1930

15.08.2016 - Първият ден, 08.08.1930

16.08.2016 - Начало и край, 13.08.1930

17.08.2016 - Упътвания и наставления, 15.08.1930

18.08.2016 - Благословена между жените, 17.08.1930

19.08.2016 - Виждане и съзнаваме, 19.08.1930

20.08.2016 - Носител на Божиите мисли, 19.08.1930

21.08.2016 - Познава гласа Му, 20.08.1930

22.08.2016 - Божествена връзка, 21.08.1930

от “Мировата Любов”, съборни беседи 1919-1921

23.08.2016 - Идване и възприемане на Духа, 21 август 1920 г.

 

Работна група

от “Мировата Любов”, съборни беседи 1919-1921

24.08.2016 - Големец и слуга, 24 август 1920 г.

25.08.2016 - Възпитание на човешката воля, 19 август 1921 г.

26.08.2016 - Законът за съвършенството, 20 август 1921 г.