ВЕРИЖЕН ПОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКА И ДУХОВНА ПОДГОТОВКА ЗА ЛЯТНАТА ДУХОВНА ШКОЛА НА РИЛА

За дата: 
06.07.2016 - 12.07.2016

ВЕРИЖЕН ПОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКА И ДУХОВНА ПОДГОТОВКА

ЗА ЛЯТНАТА ДУХОВНА ШКОЛА НА РИЛА

 

Наближава времето за верижния пост, който от няколко години правим преди Лятната духовна школа на Рила. Учителя е препоръчвал да се пости няколко дни след новолунието за придобиване на някои положителни качества. С този колективен пост нека си заложим идеята да укрепнат в нас качествата на ученика на Бялото Братство!

Постът е само на вода, без храна, и започва в 0 ч. на 6 юли, като първата група пости до 24 часа на 6 юли, втората – от 0 часа на 7 юли до 24 часа на същия ден – и така се изреждат градовете до 24 часа на 12 юли. Последователността на групите по градове е от изток на запад, както следва:

6 юли – Варна, Бургас, Силистра, Добрич;

7 юли – Шумен, Ямбол, Айтос, Сливен, Карнобат;

8 юли – Русе, Разград, Търговище, Кърджали, Хасково, Нова Загора;

9 юли – Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Казанлък, Раднево;

10 юли – Плевен, Ловеч, Троян, Карлово, Пловдив, Панагюрище, Пазарджик, Смолян;

11 юли – Видин, Монтана, Враца, Благоевград;

12 юли – София, Перник, Дупница, Кюстендил.

Предлагаме наряда, който съпътства поста да е от 6ч. и 21ч. и да включва:

1.  Отче наш – песен;

2. Добрата молитва;

3. Формула: „Любовта  иде“ - 3 пъти;

4. Молитва за пост - от синият молитвеник ”Молитви, формули, правила и методи за работа”, стр.191:

Да премахне и разсипе Бог всички ония врагове

и всички лоши мисли, които пречат и спъват Божието Дело.

Да се прослави Името Му, да дойде Царството Му,

както горе на Небето, така и долу на Земята.

Амин.

5. Формула: „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа” - 3 пъти;

6. Формулата на Братството: ”Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов“ - 3 пъти.

 

Братски съвет