Наряд за 29 май 2016 г. - Мърчаево

За дата: 
29.05.2016
НАРЯД ЗА 29 МАЙ 2016 г.
Начало 8 ч., с. Мърчаево, къща-музей на брат Темелко
Празник Изворът на доброто
 
 
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Добрата молитва
3. Песента "Вътрешният глас на Бога"
4. Песента "Вехади"
5. Псалом 19
6. Прочит от Евангелията :
      Евангелие от Матей 13:1-9+36-43
      Евангелие от Марк 3:1-10 или 2:1-12
      Евангелие от Лука 9:1-6
      Евангелие от Йоан 17:1-7
7. Песента "Духът Божий"
8. Беседата “Да живеем за Господа” от 23.03.1937 г., София, Изгрев
9. Песента "Запали се огънят"
10. Отче наш
11. Формулаъа "В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа"
12. Формулата на Братството