Възстановяване на мястото за Паневритмия в София - съобщение

За дата: 
05.05.2016

 

Драги приятели,

За първия етап от възстоновяването на мястото за Паневритмия в София бяха изразходени 8618,13 лв. Бихме искали да споделим с Вас, че много голяма част от тези средства се възстановиха чрез Вашето активно участие и съдействие, за което Ви благодарим. Досега приходите възлизат на 7265, 15 лв. Продължаваме с набирането на средства за възстановяването.

Надяваме се с Божията помощ да успеем да осъществим и втория етап по възстановяването на мястото за Паневритмия, когато има подходящите условия за това!

Благодарим Ви, че заедно можем повече!

С поздрав!
Братски съвет