ПОДКРЕПА ЗА ПОЛЯНАТА ЗА ПАНЕВРИТМИЯ В СОФИЯ

За дата: 
25.04.2016 - 25.09.2016

„Дето и да сте, ще знаете, че няма по-добро място на Земята от Изгрева. Изгревът е едно благоприятно съчетание на условия, незаменимо съчетани. Под нас има една скала, която от година на година се уякчава, оформява се. Ние се намираме в една възходяща зона. Почвата на всички страни в Балканския полуостров постепенно спада, а мястото, дето се намира Изгрев, постепенно се издига. Бавно се издига, с по 10 – 20 мм на година, но това повдигане е непрекъснато. Освен това, планинските вериги, които ни обикалят, имат особено съчетание. Слънчевата светлина също се отразява по особен начин. Тук, на Изгрева, ние придобиваме такава светлина, която не е достъпна за всички. Важно е да се задържи тази светлина.“

Учителя

ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ,

Тази година поляната за Паневритмия до Телевизионната кула се нуждаеше спешно от обновяване поради влагата и подпочвените води в района, които ни препятстваха в последните години. В тази връзка, през месец март (2016 г.) се наложи да се направят мащабни укрепващи и възстановителни строителни дейности чрез посипване на чакъл и пръст в района от централната беседка по посока на наклона надолу, за да можем свободно и безпрепятствено да образуваме свещения кръг на Паневритмията.

Стойността на строителните дейности досега възлиза общо на 8618,31 лв., които включват:

разход за геодезист: 40.08 лв.;

транспорт на пръст: 200 лв.;

покупка и транспорт на скална маса: 4026 лв. (ок. 340 тона);

материали за ремонтни дейности: 52,05 лв.;

строителна работа с багери и други тежки машини: 4300 лв.

Работата, извършена досега, представлява първия етап от обновяването на поляната. Следващият етап може да започне едва когато почвата изсъхне напълно. Тогава следва да се посипе допълнително ремонтираната  част от поляната със ситен чакъл и пръст, както и да се поставят тръби за отводняване в подготвения вече за целта канал околовръст поляната. Подобен отводнителен канал беше изпълнен на входа на поляната и водата, която се събираше там, сега се отвежда в него.

Молим за Вашата морална и финансова подкрепа, за да можем всички да се радваме на добрите условия за игра на Паневритмия. За целта има отделна каса за събиране на дарения за възстановяване на изразходваните средства за поляната. Касата се намира в книжарницата на Издателство „Бяло Братство“ - на ул. Ген. Щерю Атанасов 2, както и чрез банковите сметки на Общество Бяло Братство:

IBAN  BG 43 UNCR 9660 1060 7045 09 – Уникредит Булбанк – в лева

IBAN BG56 UNCR 7630 2109 3426 08 – Уникредит Булбанк – в долари

BIC  UNCRBGSF

(основание за превод: възстановяване на поляната за Паневритмия / remont na polyanata za Panevritmia)

БЛАГОДАРИМ ВИ!