Празничната Паневритмия в София

За дата: 
22.03.2016

Драги приятели, братя и сестри,

На 22 март след духовния наряд празничната Паневритмия в София ще се играе от 7.30 ч. на традиционното място – ПОЛЯНАТА ДО ТЕЛЕВИЗОННАТА КУЛА.

Братски съвет