Беседата в Братския център в София

За дата: 
12.03.2016

Любезни братя и сестри,

Тъй като събота 12 март е работен ден, пеенето с Ина Дойнова и беседата в събота ще бъдат в Бялата къща на адрес ул. "ген. Щерю Атанасов" 6. Часовете остават кскто до сега - пеене в 10ч. и беседа - в 11 ч.

Заповядайте.