Духовен наряд за хармонично протичане на Общото събрание

За дата: 
07.01.2016 - 16.01.2016

Братя и сестри,

По предложение на Плевенската група, нека всеки ден от 06.00 ч. сутринта до 16.01.2016 г.,  да се обединим в обща молитва за хармонизиране на всички групи преди Общото събрание в Стара Загора, с цел работата ни да е в съзвучие с Божията Воля. 

 

1. Псалом 91

2. Псалом 23

3. Формула: Пази ни, Господи, със Святото Си Име през всичките дни на нашия живот. В Твоите ръце предаваме духа си. Води ни в Светлината на твоето учение.

 

Да изпълним Волята Божия!

Братски съвет