Обучение по слънчева педагогика

За дата: 
23.01.2016 - 29.06.2016

Нашата нова среща наближава!

Трети сезон с обучителните семинари на "Слънчева педагогика" - методи за възпитание и обучение, основани на идеите и принципите на Учението на Учителя Петър Дънов.
„Слънчева педагогика“ е система за възпитание и самовъзпитание, която носи светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята за всички - деца, родители и учители.
Има практическа насоченост към здравословен и природосъобразен начин на живот, с индивидуални и групови занимания; дихателни и физически упражнения, упражнения за развитие на добродетелите и др.
Семинарите ще се проведат в София, ул. Кракра № 11 (Съюз на архитектите).

Начало: 23.01.2016 г. (събота), от 10.00 до 16.00 ч.

Организатори:
Педагогическа комисия на Общество Бяло Братство
Детска школа „Бялото кокиче“
Частно основно училище „Изгрев“

Записване:
sunpedagogy@gmail.com
Продължителност: 6 семинара - веднъж месечно (събота или неделя), от януари до юни 2016 г.
Такса за участие за целия цикъл: 80 лв