Духовен наряд за 27.12.2015 г.

За дата: 
27.12.2015

 

ДУХОВЕН НАРЯД

27.12.2015г.

Начало – 6 ч. сутринта за цялата страна, като се повтаря по желание вечерта, последван от братска вечеря

1.     Песен „В начало бе словото“

2.     Молитва „Лозинка“ (трите части)

3.     Песен „Псалом 91“

4.     Прочит на Евангелията:

·        От Матея 5 гл. от 43 до 48 стих

·        От Марка 9 гл. от 33 до 37 стих

·        От Лука 11 гл. от 9 до 13 стих

·        От Иоана 10 гл. от 9 до 18 стих

5.    Беседа „Реалности в живота“ XVII беседа от Учителя, държана на 5 ноември, неделя, 10 ч. с., 1944 г. София – Изгрев

6.    Песен „Бог е Любов“

7.    Господнята молитва

8.    Формулата “В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа.“

9.    Песен „О, Учителю благати“

10.                     Формула “ Обични ми Учителю, бъди винаги с нас. Учи ни на Твоите пътища. Закриля ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело.“ 3 пъти

В София нарядът ще бъде в Братския център на ул. "Ген. Щерю Атанасов" 2