Бригада на Мястото на Учителя в София

За дата: 
21.11.2015

 

Б Р И Г А Д А

 

Любезни сестри и братя,

на 21. ноември 2015 г. /събота/ от 9,30 ч.

ще проведем традиционната есенна бригада на

Мястото на Учителя по орязване на розите и

тяхното окопаване.

 

Подготвили сме необходимите инструменти /ножици, триони, лопати/.

Пригответе си подходящо за целта облекло.

Учителя ни очаква!

 

"Бог е Любов, Бог е Мъдрост.

Ние сме добро, ние сме Истина."

 

от екипа на Мястото на Учителя