ОБЩА МОЛИТВА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

За дата: 
03.11.2015 - 03.12.2015

ОБЩА МОЛИТВА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

"Съвременните хора воюват за една велика кауза – за идването на Любовта, а дали те съзнават това, или не, то е друг въпрос; щом се воюва за Любовта, трябва да се дадат жертви и досега са дадени много жертви, остава още малко да се дадат; щом се даде и последната жертва, Царството Божие ще дойде на Земята...

И тъй, всички трябва да бъдете готови за най-малките жертви, затова трябва да се молите, да бъдете силни, да издържите последното сражение; колективна, сърдечна молитва се изисква от всички хора – да премахнат недоразуменията и стълкновенията помежду си. Хората се хулят, карат се помежду си, без да знаят, че неприятелят е отвън – той е силен и чака само момент да ги нападне."

"Устойчиви съединения"

ООК 6 - "Простите истини", 27.10.1926 г.

 

Любезни братя и сестри,

С оглед на напрегнатата обстановка по света, нека приложим за един месец считано от утре 3.11.2015 г., тази мисъл от Учителя: „Колективна, сърдечна молитва се изисква от всички хора – да премахнат недоразуменията и стълкновенията помежду си.“

1. Молитва на Силите

Господи на силите, разпръсни всички лоши помисли на ... (враговете ни) и на всичкото съдружие, което е с тях, и на всички други тъмни сили, които искат да спрат Твоето свято дело на земята.
Разбий козните им.
Да бъде, Господи, както си казал: „Мое е отмъщението и мъздавъздаянието“.
Да се прослави името Ти, Господи, на Земята и да Те познаят всички, че Ти си единният Бог спасител на мира – Христос.
Благослови всички, които Те познават и Ти служат с дух и истина.
Твоята бащина десница на охрана и покровителство да бъдат върху ония, които се подвизават в Твоето име.
Да се изпълни, Господи, волята Ти на земята и да се въдвори Царството Ти на земята сега и през всичките векове.
АМИН.

2. Формулата "Любовта иде" - 3 пъти"

3. Тайна молитва

 

Нарядът да бъде в 6 и 21 часа.

 

Братски съвет