Съботни беседи в Братския център в София

За дата: 
28.09.2015 - 30.06.2016

 

Любезни братя и сестри,

Учебната 2015 – 2016 г. започна! Отново всяка събота в Братския център в София на ул. „Ген. Щерю Атанасов“ 2 ще има от 9.45 пеене с Ина Дойнова и от 11 ч. беседа от цикъла утринни слова, томчето „Учение и работа“.

Заповядайте!