П О К А Н А за празника на братската група в Западен парк, София

За дата: 
13.09.2015

П О К А Н А

Обични братя и сестри, заповядайте

на 13 септември 2015 г. от  9 ч.

на духовният ни празник в любимия Западен парк!
 

Каква голяма радост е да разпръскваме заедно светлината на Учението на Учителя Беинса Дуно!
 

Нека запомним основната идея на деня е :

„Пътят на ученика“