Лятна Духовна Школа Рила 2015 Духовни наряди

За дата: 
01.08.2015 - 30.08.2015

 

23 август, Последен ден на Лятната духовна школа Рила 2015

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Молитва на свещената чистота
4. Песента "Правда"
5. Песента "Радост за душата"
6. Господнята молитва
7. Формула "Верен, истинен, чис и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини"
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Поздрав на Учителя"
2. Красивата молитва
3. Формулата “Няма любов като Божията Любов, само Божията Любов е Любов. Няма мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. Няма истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина. Няма правда като Божията Правда, само Божията Правда е Правда. Няма добродетел като Божията Добродетел, само Божията Добродетел е Добродетел. Няма слава като Христовата Слава, само Христовата Слава е Слава Божия. Няма сила като Силата на Духа, само Силата на Духа е Сила Божия.”
4. Песента "Духът Божий"
5. Молитвата "Добрият път"
6. Песента "Сърдечен зов"
7. Поздравът на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Ще ходите като обикновени, а ще мислите като необикновени."
 

 

22 август, Шумен

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Духът Божий"
2. Добрата молитва
4. Песента "Бог е Любов"
5. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено"
6. Господнята молитва
7. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Милост, Благост"
2. Песента "Вечер, сутрин"
3. Песента "Благословен Господ"
4. Молитва на Братството
5. Песента "Махар Бену Аба"
6. Формулата "Мир, Мир, Мир, Господи, просим, разумност, Светлина и Сила в умовете на човеците"
7. Молитва за заминалите в отвъдния свят
8. Песента "Отче наш"
9. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Когато отидем в София и помислим за тук, то известна енергия оттук ще протече към София, ще се образува течение. Всяко място на планината си има специална аура. И ако седнем да изясняваме известен въпрос на това място, мислите, които ще ни дойдат, не могат да дойдат в нас никъде другаде, както тука, на това място,"

 

 

21 август, София, Трети празничен ден
 

Сутрешен наряд
 
1. Песента "Фир фюр фен"
2. Молитва на триединния Бог
3. Първо послание на ап. Павел до коринтяни, гл. 13
5. Песента "Любовта е извор"
6. Господнята молитва
7. Формулата "Свят, свят, свят Господ Саваот" (Ис. 6:3)
8. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено" (три пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Псалом 91 - песен
2. Молитва на Царството
3. Песента "Благославяй"
4. Псалом 121
5. Песента "Да бих Те слушал"
6. Молитва на Свещената чистота
7. Формулата "Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи."
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Бог е Любов. Божията Любов съживява. Бог е Мъдрост. Божията Мъдрост освещава. Бог е Истина. Божията Истина освобождава."

 

20 август, Варна, Втори празничен ден

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Аум"
2. Молитва на Братството
3. Псалом 117
5. Песента "Денят иде"
6. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини." (три пъти)
7. Господнята молитва
8. Формулата "Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя" (три пъти)
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Духът Божи"
2. Песента "Вехади"
3. Молитва на благодарността
4. Формулата "Бог да живее в нас и ние да живеем в Бога. И Любовта да бъде една силна връзка помежду ни. И не само между нас, но и между всички на Земята. И не само между всички на Земята, но и между всички на Небето. И всички, които живеят на Земята и на Небето да бъдем едно." (един път)
5. Господнята молитва
6. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Пожертвайте личния си живот за щастието на човечеството. Това е Новото учение – учението на Любовта."

 

19 август, Първи празничен ден

 
Начало на наряда за цялата страна: 6.30 ч.
В София нарядът ще се проведе на Градината на Учителя, Паневритмията започва в 8 ч. на Телевизионната кула.

Сутрешен наряд

 
1. Песента "Духът Божий"
2. Молитвата "Пътят на живота"
3. Песента "Бог е Любов"
4. Прочит на Евангелията:
 
- Матей, 5:1-16
- Марк, 14:22-26
- Лука, 10:1-9
- Йоан, 5:24-29
 
6. Песента "Кажи ми Ти Истината"
7. Формулата "Да осветяваме Името Божие. Да търсим Царството Божие и Правдата Негова. И да изпълним Волята Божия." (три пъти)
8. Молитва дадена в 1925 година
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Духът ми шепне това"
2. Молитва на Духа
3. Песента "Милост благост"
4. Формулата "Любовта иде" (три пъти)
5. Формулата на Ученика ("Ученикът трябва да има...")
6. Молитвата "Хвала на Троичния Господ, Царя на всичките векове"
7. Песента "Благословен Господ"
8. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини."
9. Заповедта на Учителя (От Завета на цветните лъчи на Светлината)
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Благото на една душа е благо на всички души и благото на всички души е благо на едната душа."
 
 

18 август, Стара Загора

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Киамет Зену"
2. Добрата молитва
3. Псалом 91 - песен и слово
5. Песента "Да имаш вяра"
6. Молитва на избраните
7. Песента "Отче наш"
8. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" (три пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Аин фаси"
2. Молитвата "Пътят на Живота"
3. Песента "Ще се развеселя"
4. Красивата молива
5. Мотото на Ученика ("Ученикът трябва да има...")
6. Заповедта на Учителя (От Завета на цветните лъчи на Светлината)

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Животът има смисъл, доколкото ние принасяме плод в Цялото."
 
 

17 август, Търговище, Пазарджик и Попово

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Бершид ба"
2. Молитвата "Мисията на Учителя"
4. Песента "Благословен Господ"
5. Формулата "Бог е Светлина. Ангелите са топлина. Всичките човеци са добрина. Бог в мен е светлина. Духът ми е топлина. Аз съм добрина. Моята душа е добрина."
6. Формулата Ученикът се моли:
"Обични ми Учителю, бъди винаги с нас. Учи ни на Твоите пътища. Закриляй ни според Твоята милост. Опази ни за Твоето дело."
7. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Аин фаси"
2. Молитва към великото съзнание
3. Песента "Махар Бену Аба"
4. Молитва на благодарността
5. Формулата "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасвайте."
6. Формулата "Божият Дух, Божият Мир и Божието благословение да залеят цялата Земя"
7. Формулата на Братството

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Правете добро, защото сте удове на един велик космичен организъм."
 

 

16 август, Бургас

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"
3. Добрата молитва
4. Псалом 91 - песен
6. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" (три пъти)
7. Песента "Мога да любя"
8. Мотото на Ученика ("Ученикът трябва да има...")
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Аум"
2. Песента "Благославяй"
3. Молитва на Духа
4. Псалом 133
5. Песента "Махар Бену Аба"
6. Господнята молитва
7. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй" (три пъти)
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Ние сме дошли на езерата, за да възприемаме свещените мисли чрез въздуха."

 


15 август, Габрово

 
Сутрешен наряд
 
1. Добрата молитва
2. Песента "Бог е любов"
3. Песента "Духът Божий"
5. 91 псалом - песен
6. Песента "Благославяй"
7. Малката молитва
8. Формулата "Любовта иде" (три пъти)
9. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Песента "Венир, Бенир"
3. Молитва на благодарността
4. Песента "Кажи ми Ти Истината"
5. Песента "Вдъхновение"
6. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй" (три пъти)
7. Господнята молитва
8. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
”У всинца ви трябва да има желание, като правите едно упражнение, да вървите прогресивно в неговото изпълнение и сами да сте доволни.”

14 август, Перник
 

Сутрешен наряд
 
1. Песента "Ранен час"
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата "Да осветяваме Името Божие. Да търсим Царството Божие и Правдата Негова. И да изпълним Волята Божия."
5. Песента "Отче наш"
6. Псалом 117
7. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Махар Бену Аба"
2. Песента "Да имаш вяра"
3. Добрата молитва
4. Формулата "Мир, Любов и Светлина да залеят цялата Земя, България, домовете ни, моята душа и душите на всички братя и сестри."
5. Песента "Благословен Господ"
6. Формулата "Чистота, чистота, влей, Господи, в тялото ми, в душата ми и в духа ми."
7. Господнята молитва
8. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Днес ще напишете по едно любовно писмо на вашите познати от Невидимия свят. Ще им пишете така: „Благодарим за хубавите условия днес. Много сме признателни.“

 

 

13 август, Велико Търново

 
Сутрешен наряд
 
1. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа." (три пъти)
2. Песента "Благост"
3. Господнята молитва
5. Песента "Светъл ден"
6. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Кажи ми Ти Истината"
2. Песента "До ще ден"
3. Песента "Давай, давай"
4. Молитва за благословение на българския народ
5. Мотото "Мога да служа на Бога през всички времена и при всички условия" 
6. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Гледайте да имате хубави отношения един към друг, да се уважавате, да се почитате. Да не си мислите, че вие знаете, а другите не знаят. Имайте предвид, че онзи, който не знае, може утре да те надмине."

 

12 август, Разград

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Молитва" ("Чуй, Господи...")
2. Добрата молитва
3. Псалом 91 - песен и продължение
5. Песента "Милост, Благост"
6. Песента "Сине мой, пази живота"
7. Песента "Давай, давай"
8. Песента "Мога да любя"
9. Песента "Вяра светла III"
10. Формулата "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасвайте."
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Махар Бену Аба"
2. Молитвата "Добрият път"
3. Песента "Венир, Бенир"
4. Песента "Вехади"
5. Молитва на Духа
6. Песента "Вътрешният глас на Бога"
7. Мотото на ученика ("Ученикът трябва да има...")
8. Формулата "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасвайте."
9. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Молитвата не е нещо външно и не седи само в изговаряне на думи. Тя е нещо дълбоко, вътрешно. Истинският начин на молитвата е достъпен за малцина, но той дава големи резултати."

 

11 август, Плевен

 
Сутрешен наряд
 
1. Формулата "В Божествения план е аз да раста в Добродетелта. В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда. В Божествения план е аз да живея в Божията Истина. В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост. В Божествения план е аз да узрея в Божията Любов. Следователно аз съм в пътя на Истината и Божествения живот. Туй право никой не може да ми отнеме. То е мое собствено право. Дето е Бог, там съм и аз!"
2. Песента "Ще се развеселя"
3. Песента "Кажи ми Ти Истината" и "Благата песен"
4. Молитвата "Пътят на Живота"
6. Песента "Запали се огънят"
7. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Молитва на благодарността
2. Песента "Благословен Господ"
3. Формулата "Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила."
4. Формулата "И това е живот вечен..."
5. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Добре е човек да мисли за Напредналите същества, за техните идеи, за тяхната интелигентност, за тяхната чистота! И когато мисли, да изпитва любов към тях. Ако човек има любов към тях, то те ще му се изявят. Ранните утринни часове, преди изгрев Слънце, са най-благоприятни за това."

 

 

10 август, Видин, Враца, Панагюрище и приятели от Италия

 
Сутрешен наряд
 
1. Химни на Слънцето
2. Добрата молитва
4. Песента "Да бих те слушал"
5. Формулата "Христос е човекът на изобилната сила, Христос е човекът на изобилната вяра, Христос е човекът на изобилната Любов"
6. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Отче наш"
2. 91 псалом - песен
3. Молитва на благодарността
4. Песента "Благославяй"
5. Молитва на Царството
6. Песента "Венир Бенир"
7. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Планините са направени за доброто на хората. Без планините вие не можете да бъдете здрави. Всеки камък ви предава нещо от своята механична сила."

9 август, София (Младежка група)

 
Сутрешен наряд
 
1. Молитва на ученика
2. Псалом 23
3. Формулата "Господи, дай благословение и на моите братя, както даваш и на мен. Аз ще те слушам, както ме учиш. Ще прилагам Любовта, както е според Твоята Воля"
4. Песента "Духът ми шепне това"
5. Стихът от Завета на цветните лъчи на Светлината:"Следователно, братя, затова, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, за това, което е добродетел и което е похвала, за това мислете" (Фил. 4:8)
6. Песента "В начало бе Словото"
8. Песента "Отче наш"
9. Формулата "Господи, моля Ти се, изпрати ми един Ангел, да ме научи как да направя най-малкото добро. Да ме научи как да направя най-малкия акт на Любовта. Да ме научи на най-малкото знание. Да ме научи как да дам на хората най-малката свобода и как да проявя най-малкото милосърдие."
10. Формулата "Божият Мир и Божието благословение да залеяат цялата Земя"
 
Вечерен наряд
 
1. Красивата молитва
2. Песента "Запали се огънят"
3. Мото "Ти, Великий, Който благославяш и създаваш, оправи всичко в мен и около мен. Ела, оправи ума ми, нека право да мисли. Ела, оправи сърцето ми, любов жива да блика"
4. Песента "Ме-хейн"
5. Молитва на благодарността
6. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Като влизате във водата, благодарете. Като излизате, пак благодарете."

8 август, Благоевград

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента „Красив е животът”
2. Формулата „Господи, помогни ми, през днешния ден, моето поведение да бъде като поведението на един ангел, моята мисъл да бъде като поведението на Слънцето, моите чувства да бъдат като поведението на един извор.”
3. Песента „Бог е Любов”
4. Малката молитва
5. Песента „Киамет Зену”
7. Песента „Блага дума”
8. Молитва към Великото Съзнание
9. Песента „На Учителя”
10. Формулата „Искам да дам ход на Божественото в себе си, да бъда благороден, справедлив, музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората” (три пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента „Запали се огънят”
2. Псалом 25 ("Към Тебе, Господи")
3. Песента „Бершид Ба”
4. Молитва на избраните
5. Песента „Духът Божий”
6. Красивата молитва
7. Песента „Грее, грее”
8. Формулата „Бог е Любов, Бог е Светлина, Бог е живот” (три пъти)
9. Песента „Вътрешният глас на Бога”
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд: 
 
„Хлябът, водата и въздухът са кондензирана енергия. Или по-добре да се изразим – те са кондензирана Светлина. А пък Светлината е кондензирана Божествена мисъл. Светлината трябва да приемате по същия начин като хляба.”

7 август, Русия
 

Сутрешен наряд
 
1. Песента "Фир Фюр Фен"
2. Добрата молитва
3. Песента "Духът Божий"
4. Формулата на Ученика ("Ученикът трябва да има...")
5. Молитва на Царството
7. Отче наш
8. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Благославяй"
2. Молитва на Братството
3. Молитва на Учителя (*)
4. Формулата "Господи, Боже наш, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти Си призовал, да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие." (три пъти)
5. Формулата "Мир, Мир, Мир по цялата Земя и в моята душа." (три пъти)
6. Песента "Вечер, сутрин"
7. Отче наш
8. Формулата на Братството
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Няма живо същество в света, на което Бог да не е проговорил. Важно е за вас да различавате кога Господ говори, кога духовете ви говорят."
 
* Молитва на Учителя
"Господи, благослови Учителя ни, който ни води в Твоя път. Укрепи го в сила и мощ, крепост, мъдрост, светлина, живот и Дух Твой неизчерпаем. Благослови святото дело, което вършиш чрез него всред този народ. Благослови мисията му, която си му възложил, и я увенчай с успех.
Благослови всичките братя и сестри, с които се подвизаваме. Придай им вяра и надежда в Тебе, да се възземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.
Амин!"
 


6 август, Пловдив

 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Аум"
2. Красивата молитва
4. Песента "Кажи ми ти Истината"
5. Отче наш
6. Формулата "Божият Дух и Божието благословение да залеят цялата земя" (три пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Песента "Бершид Ба"
3. Молитва за плодовете на Духа
4. Псалом 91 - песен
5. Молитва на Царството
6. Песента "Вътрешният глас на Бога"
7. Молитва на Братството
8. Формулата на Братството

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Едно от правилата за тук е: всичко ще ядете тук, преди да е залязло Слънцето. След като залезе, не яжте. Вода може да пиете. Залезе ли Слънцето, никакво ядене. Стойте гладни. То е за предпочитане."

 

5 август, Велико Търново
 

Сутрешен наряд
 
1. Песента "Аум"
2. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" (три пъти)
3. Молитва към Великото Съзнание
5. Молитвата "Пътят на Живота"
6. Формулата на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Вехади"
2. Песента "Писмото"
3. Песента "Стани, стани"
4. Молитва на благодарността
5. Отче наш
 
Мисъл за приключване на вечерния наряд:
 
"Като се качите на един висок връх, помислете си каква служба изпълнява той, какво предназначение има. И езерото си има предназначение, колкото и да е малко."

 

4 август, София

Сутрешен наряд
 

1. Песента "Вехади"
2. Молитвата "Пътят на живота"
3. Песента "Ще се разведеля"
5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Песента "При всичките условия"
7. Песента "Мога да кажа"
8. Господнята молитва
9. Формулата "Всичко мога чрез Христа, който ме оживява"
10. Формулата от Пентаграма

Вечерен наряд

1. Псалом 91 - песен
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Махар Бену Аба"
4. Молитва на окултния ученик
5. Песента "Милост, Благост"
6. Формулата "Бог е Светлина..." (с. 103)
7. Формулата на Братството

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Когато сме в досег с камъните, цветята, езерата, ние се свързваме с идеите на Напредналите Същества и със самите тях."

 


1 август, Пловдив
 

Сутрешен наряд
 
1. Песента "Бог е Любов"
2. Утринна молитва на ученика
3. Песента "Бершид Ба"
5. Песента "Обетована земя"
6. Молитва на Братството
7. Формулата на ученика
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Духът Божий"
2. Молитва за благословение на българския народ
3. Песента "Духът ми шепне това"
4. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини"
5. Малката молитва
6. Песента "Вехади"
7. Формулата "Любовта иде"
8. Песента "Аум"
9. Поздрав на Братството

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Като благодарите на планината, тя дава. Ако не благодарите, всичко е заключено."

2 август, Дупница

Сутрешен наряд

1. Песента "В начало бе Словото"
2. Добрата молитва
3. Песента "До ще ден"
4. Утринна молитва
6. Песен на светлия път
7. Молитва ("Да възкръсне Господ Христос в моята душа...")
8. Песента "Давай, давай"

9. Формулата "Светлина, Светлина, Светлина! Любов, Любов, Любов! Правда, Правда, Правда!" (3 пъти)

Вечерен наряд

1. Песента "Аин фаси"
2. Песента "Да бих те слушал"
3. Песента "Малкият планински извор"
4. Молитва на свещената чистота
5. Мелодия 4 - Озарение
6. Молитва към Великото съзнание
7. Песента "Мусала"
8. Формулата "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасяйте"
9. Поздравът на Братството

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Само в чистотата можем да чуем говора на планината."

 

3 август, Варна

Сутрешен наряд
 
1. Песента "Духът Божий"
2. Добрата молитва
3. Песента "В начало бе Словото"
5. Песента "Бог е Любов"
6. Отче наш
7. Формулата "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа"
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Венир Бенир"
2. Молитвата "Пътят на живота"
3. Песента "Отче наш"
4. Псалом 23
5. Формулата на Братството

Мисъл за приключване на вечерния наряд:

"Тук (на планината, б.р.) прилагайте упражненията за дълбоко дишане."