Относно графикът за медицинското осигуряване на ЛДШ Рила 2015 г.

За дата: 
14.07.2015 - 01.08.2015

Молим всички медицински работници, които ще присъстват на ЛДШ Рила 2015 г., да заявят своето желание за участие в медицинското осигуряване на лагера, за да се направи график, на телефон 0897847654 или 0896669729.

Братски съвет