Празничен наряд за лятното слънцестоене - 22 юни 2015 г.

За дата: 
22.06.2015

 

Празничен наряд за лятното слънцестоене - 22 юни 2015 г.

Начало 6 ч. за цялата страна

1. Песен "В начало бе Словото"

2. Формулата за връзка  - "Бог живее в нас и ние живеем в Бога, и Любовта да бъде една силна връзка помежду ни - и не само между нас, но и между всички на Земята, и не само между всички на Земята, но и между всички на Небето; и всички, които живеят на Земята и на Небето, да бъдем всички едно. Амин, така да бъде!"

3. Молитва на Духа

4. Молитва на Царството

5. Евангелие от Лука, глава 23.

6. Беседа  - "Което става", държана на 17 юни 1934 г. Утринни слова, том "Новото разбиране".

7. Песен "Фир фюр фен"

8. Формула "Бог царува на Небето, Бог царува на Земята, Бог царува в живота. Да бъде Името Му благословено!"

9. Молитва "Отче наш"

10. Формула на Братството