Концерт на "Музикална лаборатория за човека" в Шумен

За дата: 
30.05.2015