Курс по пеене със Симеон Симеонов в гр. Велико Търново

За дата: 
28.03.2015 - 29.03.2015

На 28 и 29 март 2015 г. 

ще се проведе курс по пеене 

със Симеон Симеонов

 

гр. Велико Търново, зала "Алегрия" (до полицията)

събота от 14 до 17 часа

неделя от 13 до 16 часа