Първа национална нaучна конференция "Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България", 4-6 септември 2015, Варна, хотел "Черно море"

За дата: 
04.09.2015 - 06.09.2015