Лекция - Кодът на богомилите

За дата: 
12.03.2015

 
 
Общество Бяло Братство
Ви кани на една интересна лекция
на 12 март, 18.30 ч.
в Дом на архитектa, София, ул. Кракра 11

Кодът на богомилите
Посланието на Богомилското учение и значението му
за Ренесанса и съвременността

 

Лектор: проф. Дамян Попхристов
дългогодишен преподавател в Нюйоркския университет и изследовател
на историята и философията на богомилското движение