7 март 1897 г. - Празникът на моя Учител

За дата: 
07.03.2015

 

Заповядайте,

на 7 март 2015 г. от 18.30 ч. 

в залата на Съюза на Архитектите в България -

гр. София, ул. Кракра 11, 

на лекция на Людмила Димитрова 

"Непознатия Петър Дънов 1895 - 1900 г." 

 

и концерт с участието на 

Гиргина Гиргинова, сопран

Йоана Стратева, цигулка.