Бригада в Бялата къща в София

За дата: 
15.03.2015

Братя и сестри,

На 15 март от 13 ч. ще има бригада в Бялата къща, ул. “Ген. Щерю Атанасов” 6. Желателно е присъствието на всички, които ползват къщата. Ще направим основно почистване на помещенията на първия етаж и най-вече подреждане на фоаето. Ако остане време и на мазето.

Заповядайте!