Среща на Софийската братска група

За дата: 
22.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ
 
Братя и сестри,
на 22 февруари (неделя) от 15 ч. в Братския център, ще се проведе събрание на Софийската Братска група. 
 
Дневен ред:
 
1. Резюме от Общото събрание на Общество Бяло Братство, проведено през януари.
2. Текущи въпроси касаещи групата
3. Други
 
 
Братски съвет