ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА - Втори концерт от цикъла "Музикалното творчество на Петър Дънов"

За дата: 
03.03.2015

3 март 2015 Зала „България“ вторник начало: 11 часа

150 години от рождението на Учителя

ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА

Втори концерт от цикъла

Музикалното творчество на Петър

Дънов

Национален Филхармоничен Хор „Светослав Обретенов“

Диригент на хора: Илия Михаилов Орган: Велин Илиев

Камерен Ансамбъл „Софийски Солисти“

Диригент и аранжименти: Петър Ганев

Солисти:
Марияна Панова Сопран Пламена Гиргинова Сопран Гиргина Гиргинова Сопран Атанас Младенов Баритон Пламен Бейков Бас

вход свободен

ПРОГРАМА
Част първа
Камерен ансамбъл „Софийски солисти” Диригент: Петър Ганев

 1. Пролетна песен – Солисти: М. Панова – сопран, Пл. Гиргинова – сопран, Г. Гиргинова – сопран, Ат. Младенов – баритон и Пл. Бейков – бас

  Ето пристига чудната пролет, слънцето изгрява! Всичко се буди, расте, живее и се радва, и благодари на Бога. Пролет е дошла!

 2. Ранен час – Солист: Марияна Панова – сопран
  Ранен час е, всичко пей, трепти. Слънце грей, радва се душата на света за великата Любов! Пей, сърце, забрави скръбта и бурите човешки в този дивен час!

 3. Малкият извор – Солист: Пламена Гиргинова – сопран Светъл лъч отгоре слиза малките цветя да озари. Близо изворче извира, леко блика, шушне, шумоли, и цветята вечно весели.

 4. Шуми – Солист: Пламен Бейков – бас
  Шуми, аз слушам цял свят да шуми. Шумят сърцата человешки всред свойте идоли и грешки. Шумят безспирно умовете, голям е прилив в домовете.

 5. Там далече – Солист: Гиргина Гиргинова - сопран
  Там далече зная чуден край, слънце, цветя и плодове, блика из- вор, райска градина е! Ти да ми кажеш туй, което знаеш за този край, райска земя!

 6. Една вечна Истина, която е Бог на Любовта – Солист: Атанас Младенов – баритон

  Текстът е на древния свещен език ватан. Учителят взима тези думи от архивите на Акаша (съкровощница на информация за историята на човешката цивилизация на друго, нематериално ниво), защото сегашните езици са замърсени, нечисти. В тази медитация ние можем да се свържем с Първичната Душа, която е носителка на Божествената Любов в света.

 7. Мелодия 2 (”В радостта на деня”) – Солист: Пламена Гиргинова – сопран

  Мелодия от Учителя, текст: Калинка Станчина. „Радва се земята, радва се небето в светлина! Грей, разпръсквай радост, мир и обич свят, Божий ден!”.

 1. Духай, ветре! – Солист: Марияна Панова – сопран
  Божието слънце грее днес. Духай, ветре! Тихо духай, мило гледай, листе развий! Лист развявай, цвят разтваряй, плод раздавай!

 2. Песен на светлия път – Солист: Пламен Бейков - бас
  Мога да постигна що желая. В живота всичко се постига. Ще нося Божиите блага за всички човешки сърца! Там гдето се ражда ра- достта, там гдето царува Любовта!

 3. Цветята цъфтяха – Солист: Гиргина Гиргинова - сопран Цветята цъфтяха под слънчеви лъчи и вече вързаха! И тъй облечени в красота и чистота, те ни донасят младостта!

 4. Денят иде – Солист: Атанас Младенов – баритон
  Мога аз да кажа, че денят иде веч. Слънце ще изгрее, да постъпим добре!

 5. Пролетна песен и Слънчева песен пчелна мушичка – Солист: Пламена Гиргинова – сопран

  Мили Боже, чуй ни песента, пеем ний за слънцето, за пролетта! Про- лет е веч, светло и топло е навред, слънце грее, пролет е дошла!

 6. Малкият планински извор – Солист: Гиргина Гиргинова – сопран Мелодия от Учителя, текст: Стоянка Илиева. „Блика и пее изворът чист с поглед невинен, ведър, лъчист. В скута планински родил се в зори, трепетна радост, бодрост звучи”.

 7. Сила, живот, здраве – Солист: Пламен Бейков – бас
  Сила, живот, здраве – те са едно! Служители на Духа, носители на радостта, крепители на младостта – те са едно!

 8. Божията Любов ме озари – солист: Марияна Панова – сопран Божествена Любов душа ми разшири и изпълни сърцето ми с лъчи! От дълбоки глъбини повдигна духа ми във висини на крилата си благословени, от Божия поглед озарени!

 9. Запознаване (Из „Паневритмия”) – Солисти: Пламена Гиргинова – сопран и Гиргина Гиргинова – сопран

  Колко приятно птиченце пее и благодатно слънцето грее! Росни ливадите, свежи поляните, играем ний и пеем на ранина!

 10. Ходи, ходи; Тъги, скърби и Светъл ден – Солисти: М. Панова – сопран, Ат. Младенов – баритон и Пл. Бейков – бас

  Ходи, ходи, ходи, за водата ходи в сутринната роса през речица бистра по пътека чиста! Тъги, скърби, вдигай, слагай, право върви! Върви, върви, право върви! Светъл ден, весел ден, Божий ден!

Част втора

Национален Филхармоничен Хор „Светослав Обретенов” Орган: Велин Илиев
Камерен Ансамбъл „Софийски солисти” Диригент: Петър Ганев

 1. Сила жива и Скръбта си ти кажи
  Сила жива, кажи ми где вода извира! Кажи ми сладки думи две! Скръбта си ти кажи, сърце си ти отвори на слънчеви лъчи! Лъчи от Бога благост ще ти донесат и в душа ти радост ще внесат!

 2. Благост
  Благост носи светлината! Радост носи за живота. Стари вдига, млади вдига, от леглото тя. И реки текат обилно, и цветя цъфтят красиво, кога иде тя!

 3. Първият ден на пролетта (Из „Паневритмия”)
  Първият ден на пролетта, първият ден на радостта, първият ден на любовта носят сила и живот! Сила и радост, младост и обич слънцето носи, и вдъхновява, и възраства в красота!

 4. Евера (Из „Паневритмия”)
  Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви, и нас! На ранина възторжено играем ний!

 5. Тъкане (Из „Паневритмия”)
  Всеки ден, всеки час, всякоя минута, ний сновем, ний тъчем, най- красиви мисли, и живот свят и чист в душите вливаме!

 6. Изгрява слънцето (Из „Паневритмия”)
  Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя!

 7. Слънчеви лъчи (Из „Паневритмия”)
  Зора се е чудна зазорила, тя живота нов е проявила! Слънчев танец в планината заиграваме и задружно ний запяваме слънчевите песни! Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя, туй живота е на рая!

 8. Пентаграм (Из „Паневритмия”)
  Ето веч идем ний, светлозарни лъчи! Царски дар носим благ, радост, мир и любов! Светлина и жива красота, свобода за всичките разумни души!

 9. Химн на великата душа
  Грее слънцето, светло е навсякъде, обвита е земята с топла дреха! Чува се радостната песен: „Велик си Ти, Господи, велики са Твоите дела, велико е името Ти над всичко!”