Откриване на изложбата "Духовното наследство на Учителя Петър Дънов" в Пловдив

За дата: 
03.02.2015 - 13.02.2015