СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА ЗА УЧИТЕЛИ

За дата: 
17.01.2015 - 24.06.2015

 

 

СЕМИНАР - ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА ЗА УЧИТЕЛИ

Слънчевата педагогика е педагогическа система, изградена върху методите и принципите за възпитание и самовъзпитание от Учителя Петър Дънов

 

Организатор: Детска школа “Бялото кокиче“ /www.bialotokokiche.com/

Време на провеждане:

17.01 – 24.06.2015 г.

Продължителност:

от 10.00 до 16.00 ч. /събота или неделя/

Място на провеждане:

ул. Г.С.Раковски 112, София, Център за психологически изследвания, ет.2

Теми на семинара:

Принципите на Слънчевата педагогика в училищното преподаване

Организация на учебния процес и учебния час с методите на Слънчевата педагогика

Индивидуална и групова работа по адаптиране на учебното съдържание

Възпитание и самовъзпитание на учителите

Педагогическа среда и педагогически ситуации

Практически задачи и упражнения

Индивидуален сертификат за участие в семинара

Условия за участие:

Семинарът е предназначен за учители с педагогическа правоспособност или студенти изучаващи педагогика

Цена: 10 лв

За записване:

sunpedаgogy@gmail.com

0896669767

0896669769