Беседата в събота в София на 13 декември ще бъде в Бялата къща на ул. "Ген Щерю Атанасов"6

За дата: 
13.12.2014

ВАЖНО!

Беседата в събота на 13 декември от 11 ч.,  ще бъде в Бялата къща на ул. "Ген Щерю Атанасов"6, тъй като 13 декември (събота) е работен ден!

Братски съвет